BLANKE VERWARMINGSCIRCUITVERDELERS EN TOEBEHOREN

Met de roestvaststalen verwarmingscircuitverdelers met de innovatieve ventieltechnologie »Hydro-Control« kunnen de aangesloten verwarmings- en koelingscircuits eenvoudig en snel worden ingeregeld. Met deze innovatieve ventieltechnologie kunnen de verwarmingscircuits automatisch worden aangepast aan de verschillende gebruiksomstandigheden en de veranderende druk- en volumestromen in de oppervlakteverwarming.

TOEBEHOREN VOOR BLANKE PERMATOP SF